dissabte, 29 de gener de 2011

PRONUNCIAMENT PNLA

La Plataforma per una Nicaragua Lliure d'Analfabetisme (PNLA), que agrupa diferents organismes solidaris amb Nicaragua que vénen recolzant els processos d'alfabetització a aquell país germà i, sobretot, el treball que està realitzant l'Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador (AEPCFA) presidida per Orlando Pineda Flores, i les persones signants d’aquest escrit que es relacionen al final, reunides en convocatòria urgent i extraordinària de la PNLA, el passat dimarts 18 de gener de 2011, volem fer públic el següent:

- Que hem conegut el document “Cronologia bàsica del Projecte d’alfabetització a la RAAN, gestionat i executat per l’AEPCFA i finançat per l’ACCD” (adjuntat a aquest escrit) i la decisió del Director General de Cooperació al Desenvolupament i Acció Humanitària, senyor David Minoves i Llucià, de negar el pagament de l’aportació del 3r i últim any (2010) de cent mil € conveniada per al projecte d’alfabetització a la RAAN citat.

- Que entenem es tracta d'una decisió injusta, absolutament arbitrària, insòlita, inesperada i inexplicable i, sobretot, fora de temps i forma; una decisió que si continua ferma podria no només crear problemes econòmics molt greus a l'AEPCFA sinó que representa un afront a les altres institucions signatàries del Conveni (Red universitaria Yo sí puedo i Govern Regional de la RAAN de Nicaragua) i, per extensió, a tota la cooperació catalana en general i la cooperació amb el poble de Nicaragua en particular.

- Que representa finalment un precedent singular que aporta una inseguretat jurídica inacceptable: si, unilateralment i sense intervenir comunicació alguna a les parts, el govern de Catalunya trenca els compromisos contrets amb la signatura del Conveni de col·laboració de la manera que ho fa el senyor Minoves què i qui garanteix que això no es faci habitualment en el futur?

- Que la PNLA vol reconèixer públicament l'esforç, la capacitat de gestió i la professionalitat, lideratge i militància que l’AEPCFA ha desenvolupat des de l'any 1990, any de la seva fundació, i del seu compromís amb la causa de la lluita contra l'analfabetisme. Aquesta organització, que va introduir l'any 2005 el reconegut mètode audiovisual cubà "Yo, sí puedo" a Nicaragua aconseguint unes fites històriques al país reconegudes internacionalment, va produir una adaptació al mískitu, el Yang, lika sipsna, i va aconseguir la Declaració de les comunitats indígenes mayangnes i mískites de Waspam-Río Coco i el Triàngle Miner de la RAAN Territoris Lliures d’Analfabetisme coincidint amb la celebració del XXX aniversari de la CNA de Nicaragua el passat 23 d’agost de 2010.

- Que el treball de AEPCFA sempre ha estat recolzat pel poble de Nicaragua i la solidaritat catalana, tant a nivell d’entitats privades com d’organismes públics: govern català (ACCD), municipalisme (FCCD), universitats (Red universitaria Yo, sí puedo, etc. han pogut generar un treball de cooperació sempre ben valorat.

- Que aquest projecte ha seguit els passos marcats i no hi ha hagut cap dificultat, dubte, retret que es pugui atribuir a AEPCFA a l'hora de complir els acords subscrits en el Conveni. Ans al contrari l'últim informe preliminar d’avaluació realitzat per membres de la mateixa ACCD, desembre/2010, destacava els èxits obtinguts i emfatitzava la rendibilitat dels diners invertits per part de la Generalitat de Catalunya en un projecte que havia multiplicat les seves incidències de manera exponencial. A més, durant la gira de treball del director general senyor Minoves a Nicaragua, a l'agost del 2010, i l'entrevista que la Junta Directiva de l'AEPCFA va sostenir amb ell, el setembre del 2010, a Barcelona, es va ratificar el compromís de l'ACCD de subvencionar el tercer any del projecte “Eradicació de l'analfabetisme a la RAAN” contemplat al Conveni corresponent a l'any 2010, malgrat que el senyor Mionoves ens advertia que, per raons de crisi econòmica i financera, el Govern de Catalunya no ho podia fer efectiu fins el primer trimestre de l'any 2011.

- Que sempre hem entès, i des ACCD així se'ns ha manifestat i ha fet públic, que com Govern de Catalunya desitjaven cooperar amb el seu homòleg nicaragüenc, el Govern Autònom de l'Atlàntic Nord, en l’àmbit educatiu, i, especialment enfortint l’Educació Intercultural bilingüe i promovent l'alfabetització en les llengües indígenes de la costa carib nicaragüenca.

És per tot això que:

Manifestem enèrgicament la nostra inconformitat pel contingut i la forma de l’escrit del senyor David Minoves citat al principi.
Exigim a l’ACCD i al govern de Catalunya que facin els passos que calguin per tal de revertir la situació creada i es compleixin els compromisos contrets derivats del Conveni de col·laboració signat.
Fem arribar a l’AEPCFA la nostra solidaritat i el nostre suport pel treball realitzat al llarg de més de trenta anys en matèria d’alfabetització i Educació Popular i, molt especialment, per haver fet possible l’alfabetització de les comunitats indígenes de la RAAN de Nicaragua.
Renovem el nostre compromís en continuar mantenint la cooperació amb l’AEPCFA i el govern de Catalunya per tal de, una vegada solucionat el problema creat, continuar la lluita per l’eradicació de l’analfabetisme dels pobles originaris de la costa carib nicaragüenca.
Fem arribar al senyor David Minoves aquest escrit, que fem públic, i convidem a les persones i organismes compromesos amb la solidaritat amb el poble de Nicaragua a adherir-se al mateix.
Barcelona, 25 de gener de 2011

Signen, inicialment, aquest escrit:

AEPCFA-Barcelona: Genís Otalora, Joan Pedro i Ariadna Corbera
AEPCFA-Girona: Sebas Parra, Joan Colomer i Empar Casanova
AMICS PUERTO CABEZAS (Vilafranca): Montse Saumell i Pilar Olivella
BRIGADA CNA30: Natàlia Sequera
BRIGADA RUBÉN DARÍO: Gabriel Gil i Ramon Pedret
CASA DE NICARAGUA: Enric Font, President
CASA DE NICARAGUA-Baix Llobregat: Mª Goretti García i Alexis Benítez
COMISSIÓ SOLIDARITAT IES LA MALLOLA (Esplugues): Tina Merino i Prieto
COMITÈ SOLIDARITAT SANDINISTA: Silvio Palacios i Vladimir Andino
CONSOLAT NICARAGUA A BARCELONA: Paco Neira, Cònsol
FETE-UGT CATALUNYA: Roser Font, Secretària General
EUiA CATALUNYA, Àngels Tomás, Responsable Àrea de Solidaritat
FCCD: Xavier Ruiz, Tècnic Oficina Managua
SOARPAL: Jaume Soler, President


S’adhereixen (al 27-1-2011):

- AEPCFA-Girona: col·lectiu

- INSTITUT PAULO FREIRE d’Espanya, membre de la Comissió Executiva de la Red Universitaria Yo, sí puedo: Pep Aparicio, president / col·lectiu

- IMATGES PER A LA SOLIDARITAT: Juli Suárez, Dolors López, Josep Sáez, Manuel Suárez, José Suárez, Matilde Cordón, Francisco López i Anastasio Pulido / col·lectiu

- AGENDA LLATINOAMERICANA: Cisco Miró

- CGT GIRONA: Suso Vázquez

- COMISSIÓ D’AGERMANAMENT SALT-QUILALÍ: Susanna Martínez, presidenta / col·lectiu

- SOARPAL: Mª Antònia Benavent i Francesc Castanyer / col·lectiu

- AMIGUES DE L’ALBA terres gironines: col·lectiu

- Miquel Soler Roca: ex-Director de la Divisió d'Alfabetització de la UNESCO

- XARXA x NICARAGUA: Carlos Javier Huerta Fernández

- ATENEU POPULAR L'ARBOÇ, Arbúcies: Pau Castanyer / col·lectiu

- EUiA Salt: col·lectiu

- COL·LECTIU D’IGUALTAT Girona: Concepció Morera

- GRAMC, GRUPS DE RECERCA I ACTUACIÓ AMB MINORIES CULTURALS I TREBALLADORS ESTRANGERS: Bet Iglesias, Xavier Besalú i Tita Vila / col·lectiu

- MANS UNIDES-Girona: Pilar Pla, Responsable projectes

- NUCLI P. FREIRE DE LA FEP-UdG: Josep Callís / col·lectiu

- BANYOLES SOLIDÀRIA: Josep Callís

- FUNDACIÓ UTOPIA: Raquel Sabater

- FUNDACIÓ SERGI: Laura Masferrer, equip directiu / col·lectiu

- GEES, GRUP D’EMPORDANESOS I EMPORDANESAS PER LA SOLIDARITAT: Emma Parada / col·lectiu

- ADECRS, ASSOCIACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNITAT RURAL DE SARE COLY SALLÉ: Meta Diao / col·lectiu

- Emilia Bassols: cooperant del "Yang Lika Sipsna", a Wiwinak, Río Coco, RAAN Novembre-Desembre de 2008/09

- ...

PER A ADHERIR-VOS: FEU ARRIBAR UN CORREU AMB EL VOSTRE NOM I L'ORGANISME O ENTITAT ON PARTICIPEU A: sebasparra@solidaries.org